Egenvårdsrutin förskola, grundskola och grundsärskola

LÄS MER

Blanketter för Egenvårdsrutin förskola, grundskola och grundsärskola

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som utförs i skola av berörd personal. Exempelvis kan det handla om en elev med allvarlig allergi som har behov av att ta adrenalinpenna vid allergisk reaktion, diabetes med insulin, epilepsi med bucculam, sondmat och övriga läkemedel.