God man, förvaltare - Ansökan om överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning

LÄS MER

Ansökan om överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning i bodelning/arvskifte enligt föräldrabalken 15 kap 5 §.