God man, förvaltare, förmyndare - Försäljning av fastighet

LÄS MER

Här kan du som god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarverksamhetens tillstånd för att sälja din huvudmans fastighet.

Kontakt:
Överförmyndarnämnden
Nybro kommun
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro