Kemisk bekämpning - tillstånd

LÄS MER

Här hittar du som yrkesmässigt behöver använda bekämpningsmedel ansökan om tillstånd för kemisk bekämpning.

Mottagare:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro