Garantibelopp för äldreomsorg

LÄS MER

Här kan du ansöka om beräkning av avgift mot garantibeloppet gällande äldreomsorg.

Mottagare:
Omsorgsförvaltningen
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro