Förskola, fritidshem - schemarapportering

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare lämna in ett schema för ditt eller dina barn för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Tänk på att det är din arbetstid eller studietid som vårdnadshavare samt eventuell restid som ligger till grund för barnets schema i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.