Förskola, fritidshem - Anmälan särskilt stöd

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om tal- och specialpedagogiskt stöd i förskola, pedagogisk omsorg och skola för ditt barn.

Kontakt:
Vederbörande förskolechef
Lärande- och kulturförvaltningen
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro