Ansökan om inackorderingstillägg för gymnasieskoleelev.

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänsten är för dig som är folkbokförd i Nybro kommun och studerar på en kommunal skola eller komvux på gymnasienivå. Du kan ansöka om inackorderingstillägg via Åkrahällskolan.

· Om du studerar du på en friskola eller folkhögskola, ska du ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. I denna E-tjänst ansöker myndig elev (fyllda 18 år) själv, om eleven är under 18 år ska vårdnadshavare ansöka i stället. Elev som är andrahandsmottagen är inte berättigad till inackorderingstillägg.

 

Du kan beviljas inackorderingstillägg om du har mer än 45 km enkel resa mellan hemorten och skolorten. Inackorderingstillägg kan beviljas om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste bo på annan ort än hemorten och när dagliga bussförbindelser saknas helt eller delvis eller om flera bussbyten måste göras.

Observera att du inte kan få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (t ex busskort).

När ska ansökan lämnas?

Ansökan om inackorderingstillägg görs inför varje läsår. Ansökan skall vara inkommen före höstterminens start dock, senast den 15 september.

Hur stort är inackorderingsbeloppet?

Inackorderingstillägg i kronor per månad utifrån avståndet mellan hemmet och skolan är 45-70 km 1520 kronor och 70,1 km eller mer 2000 kronor.

När sker utbetalning?

Första utbetalningen sker i slutet av september och den sista i slutet av maj.

Inackorderingstillägg betalas inte ut retroaktivt.

Vem får pengarna?

Inackorderingstillägget betalas ut till vårdnadshavare om du är omyndig och till dig själv om du är myndig.

Vad händer vid ändrade förhållanden?

Om du inte längre uppfyller villkoren för bidrag, till exempel om du flyttar, avbryter eller inte påbörjar dina studier, är du skyldig att genast meddela detta till Åkrahällskolan i Nybro.

Om du felaktigt tagit emot inackorderingstillägg är du skyldig att genast återbetala detta.

Frågor om e-tjänsten

Åkrahällskolan
info.akrahall@nybro.se

Personuppgiftsansvarig

Lärandenämnden
larandeochkultur@nybro.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Folkbokförd i Nybro kommun
  • E-legitimation
  • Fullmakt/Intyg (vid företrädare/god man)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa