Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Lämna entreprenörsrapport för avloppsanläggning

Att fylla i och skicka in denna entreprenörsrapport efter att anläggningen har anlagts är ett villkor för avloppsanläggningens tillstånd. Först när vi fått in en komplett entreprenörsrapport kan miljöenheten betrakta anläggningen som färdig.

För dig som fastighetsägare är entreprenörsrapporten en säkerhet att entreprenören har utfört anläggningen enligt tillståndet som du fått. Dokumentationen är samtidigt värdefull för framtiden, om problem skulle uppstå med anläggningen eller vid ägarbyte mm. Avtala därför i förväg med din entreprenör att fylla och skriva under rapporten och om att ta de bilder som krävs i samband med anläggandet.

Ansök via e-tjänst

När du företräder ditt företag så kan du använda din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Fotodokumentation av viktiga moment i anläggningsskedet

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa