Uppdrag till Kommunens Aktivitetsansvar (KAA) i Nybro Kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för anmälan om studieavbrott för 16- till 20åringar folkbokförda i Nybro kommun. 

KAA arbetar enligt skollagen 29:9 för ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskola eller genomför någon motsvarande utbildning. KAA ska: 

  • Hålla sig informerade ungas sysselsättning.  

  • Erbjuda stöd som i första hand syftar till att motivera och stötta ungdomen att påbörja eller återuppta en utbildning på sikt.   

Om en ungdom som är folkbokförd i Nybro kommun och studerar på din skolenhet avbryter sina studier, inte söker till gymnasiet efter grundskolan eller avslutar gymnasiet utan gymnasieexamen använder du denna e-tjänst för att vidareförmedla informationen till KAA i Nybro. 

Om ungdomen önskar stöd från KAA och/eller godkänner överlämning från skolan anger du detta i nederst i e-tjänsten. Ungdomen/vårdnadshavare och du är även välkomna att kontakta KAA i Nybro med frågor: kaa@nybro.se   

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa