Beställa nybyggnadskarta

LÄS MER

Du köper nybyggnadskartan via denna e-tjänst. Kostnaden beror på områdets storlek, format och den taxa som har fastställt.

En nybyggnadskarta för enbostadshus/enstaka byggnad (oavsett tomtyta) kostar enligt fastslagen taxa 7 875 kr för år 2023 och för övriga byggnader såsom sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar minst 7 875 kr för år 2023 (priset är beroende av fastighetens tomtyta). Här kan du läsa mer om aktuella avgifter och taxor.

Att tänka på inför beställning av nybyggnadskarta:

Behövs en nybyggnadskarta? Många gånger räcker det med ett kartutdrag som du kan skriva ut i pdf-format via vår e-tjänst Tomtkarta.

  • Om du ska göra en mindre tillbyggnad, garage eller uthus kan det vara så att endast ett utdrag från vår grundkarta/fastighetskarta behövs.
  • Om fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område kan det vara så att du inte behöver en nybyggnadskarta utan endast ett utdrag från vår grundkarta/fastighetskarta,

Om du är osäker på vilken sorts karta du behöver för din bygglovsansökan är du välkommen att höra av dig till bygglovsavdelningen.

 

Fråga om inloggning

Om du loggar in kan uppgifter från till exempel skatteverket fyllas i automatiskt.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa