ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att ansöka om eller anmäla enskild avloppsanläggning 

Att anlägga avlopp involverar dig som fastighetsägare, entreprenören och kommunen. Innan du använder e-tjänsten måste du bestämma vilken anläggning du vill göra, på www.avloppsguiden.se finns bra information och tips. Diskutera tillsammans med din entreprenör om vilken avloppslösning som är bäst på den aktuella fastigheten. Kontakta gärna miljöenheten för att få en preliminär bedömning av vilken skyddsnivå som kommer att krävas.  

Avgifter för prövning av enskilt avlopp år 2024

  • Enskilt avlopp med ansluten vattentoalett, 6 630 kronor. 
  • Vattentoalett som är ansluten till sluten tank, 4 420 kronor. 
  • Avloppsanläggning utan vattentoalett, dvs BDT-anläggning, 4 420 kronor. 

Ansök via e-tjänst 

Både fastighetsägare och entreprenörer kan använda e-tjänsten. Är du entreprenör behöver du veta fastighetsägarens personnummer och kontaktuppgifter (e-post, mobilnummer). 

Ansök via blankett 

Vill du istället göra din ansökan/anmälan via blankett så kan du skicka eller lämna blanketten till

Postadress
Nybro kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
38240 Nybro 

Att tänka på innan du skickar in ansökan/anmälan 

  • Se till att ansökan är komplett innan du lämnar in ansökan eller anmälan, då går det fortare för oss att fatta beslut i ditt ärende.  
  • Provgrop och markundersökningar kan du göra själv eller låta en entreprenör göra åt dig.  
  • Situationsplanen kan ritas för hand eller på dator. Det är viktigt att den är så tydlig och detaljerad som möjligt.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa