Lärplattform Nybro kommun

LÄS MER

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt.  
Att föräldrar ges chansen att i högre grad ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt. Välkommen till en öppnare skola! 
I SchoolSoft har du som förälder tillgång till bland annat: 

•    Planeringar, uppgifter, provschema och resultat
•    Närvarorapportering och frånvaroanmälan
•    Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal och IUP
•    Betyg
•    Nyheter och kalender
•    Utskrifter av schema och grupplistor