Yrkesmässig hygienisk verksamhet - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift för anmälan:

Vid anmälan tar kommunen ut en indexreglerad avgift för handläggning i enlighet med den taxa kommunfullmäktige fastställt, för närvarande (2024):

•    4420 kr för lokaler för hygienisk behandling.
•    För lokal för badanläggning tas timtaxa (1105 kr)

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till Miljö- och byggnämnden ska enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) en avgift betalas till staten. Avgiften är 3 000 kr för samtliga lokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). 
Vill du ha mer information, så kontakta Miljö- och byggenheten, telefon 0481-450 00.

Personuppgiftsansvarig

Samhällsbyggnadsnämnden
samhallsbyggnad@nybro.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa