Hälsoskyddslokal - anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avgift för anmälan:

Vid anmälan tar kommunen ut en timavgift (1000 kr/timme) i enlighet med den taxa kommunfullmäktige fastställt 2021-04-12 § 45.

Startar verksamheten innan anmälan gjorts till Miljö- och byggnämnden ska enligt förordningen om miljösanktionsavgifter (2012:259) en avgift betalas till staten. Avgiften är 3 000 kr för samtliga lokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa