Ansökan LSS och SoL

LÄS MER

Ansökan  LSS och SoL - Ansökan om stöd för dig med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL)

Fyll i och skriv ut, underteckna och skicka in till Individ- och familjeförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

Carina Häljestig Snöman
carina.haljestig-snoman@nybro.se
+4748145706

Personuppgiftsansvarig

Individ- och familjenämnden Nybro kommun
individochfamilj@nybro.se