Frivilligstöd Ukraina

LÄS MER

Nybro kommun organiserar inte några frivilliginsatser i nuläget men har tagit fram denna e-tjänst som förmedlar kontakten mellan dig som vill hjälpa människor från Ukraina som är på flykt och frivilligorganisationer i kommunen.

Exempel på insatser som förmedlas kan vara husrum, språkstöd och sociala integrationsinsatser.

Observera att kommunen i nuläget inte har möjlighet att ta emot mat, kläder eller andra förnödenheter.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa