Frivilligstöd Ukraina

LÄS MER

Nybro kommun organiserar inte några frivilliginsatser i nuläget men har tagit fram denna e-tjänst som förmedlar kontakten mellan dig som vill hjälpa människor från Ukraina som är på flykt och frivilligorganisationer i kommunen.

Exempel på insatser som förmedlas kan vara husrum, språkstöd och sociala integrationsinsatser.

Observera att kommunen i nuläget inte har möjlighet att ta emot mat, kläder eller andra förnödenheter.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa