Kvällsöppen förskola - Anställnings- och arbetstidsintyg

LÄS MER

De barn som har ett omsorgsbehov efter klockan 18.00 är berättigade att söka plats i verksamheten. Verksamheten är öppen måndag-fredag mellan klockan 06.00-22.00. Helgdagar, jul-, nyårs- och midsommarafton är verksamheten stängd.

Ansökan görs via FörskolaFritidswebben. I samband med ansökan ska båda platsinnehavarna skicka in ett anställningsintyg och ett arbetstidsschema som bekräftar behov och rätt till placering. Ansökan via FörskolaFritidswebben kommer inte att godkännas förrän dessa intyg har kommit in. Om intygen inte har kommit in 1 månad efter ansökningsdatumet, kommer ansökan att avslås.

Upphör behovet av omsorg på obekväm arbetstid måste barnet byta till annan enhet/avdelning. Detta för att kunna erbjuda platsen till nästa barn i kön med behov av kvällsöppen förskola. Önskemål om ny enhet/avdelning görs till förskolechef för den kvällsöppna enheten och överflyttning sker så snart detta är möjligt. Denna överflyttning ger rätt till en veckas kostnadsfri inskolning.

Vid frågor, kontakta

Rektor Vitsippan, 0481-450 91
Barnomsorgsadministratör, 0481-452 89