God man eller förvaltare - anmälan om behov

LÄS MER

Här kan du som privatperson ansöka om god man eller förvaltare. Det går också bra att någon av dina närmast anhöriga gör det åt dig. 

Kontakt:
Överförmyndarnämnden
Nybro kommun
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro