Önskar kontakt med berörd handläggare inom individ- och familjeomsorg

LÄS MER

Med denna e-tjänst kan du ställa fråga till individ- och familjeförvaltningen. Frågor, synpunkter och felanmälan är sådant som räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av din fråga, om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa