God man/förvaltare - ansökan om uttag från spärrat konto

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du som god man eller förvaltare behöver ta ut pengar från ett spärrat konto kan du lämna in en ansökan till överförmyndarnämnden. 

E-tjänsten används när ärendet gäller en vuxen, gäller ärendet ett uttagstillstånd för barn ska blankett användas. (Se "Hämta Blanketter") 

Kom ihåg att om du ska flytta pengar mellan två spärrade konton behövs inte överförmyndarnämndens samtycke.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Bankuppgifter
  • Uppgifter om ändamålet med uttaget

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa