God man, förvaltare, förmyndare - Inköp av fastighet

LÄS MER

Här kan du som god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om överförmyndarverksamhetens samtycke till inköp av fastighet å din huvudmans vägnar.

Kontakt:
Överförmyndarnämnden
Nybro kommun
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro


Behandling av personuppgifter