God man, förvaltare, förmyndare - Förteckning över huvudmans tillgångar och skulder

LÄS MER

Här kan du som god man, förvaltare eller förmyndare lämna en förteckning över huvudmannens eller den underåriges tillgångar och skulder. Du kan även uppge värdet på eventuella fastigheter och aktier.

Kontakt:
Överförmyndarnämnden
Nybro kommun
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro