God man - Redogörelse för ensamkommande barn

LÄS MER

Här kan du som god man redovisa vilket arbete som utförts i uppdraget. På redogörelsen kan du även göra anspråk på arvode för uppdraget samt ersättning för körda mil och övriga kostnader.


Kontakt:
Överförmyndarnämnden
Nybro kommun
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro