God man, förvaltare - Årsräkning / sluträkning, redogörelse samt årsöversikt

LÄS MER

Här kan du som god man eller förvaltare lämna en årsräkning eller sluträkning  där huvudmannens tillgångar, inkomster, utgifter och skulder redovisas.
I redogörelsen uppger du det arbete som har utförts.

Kontakt:
Överförmyndarnämnden
Nybro kommun
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro