Felanmälan - Hål i gatan, potthål eller andra vägskador

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att kunna garantera IT-säkerheten för Nybro kommun så går det för tillfället inte att lämna synpunkter eller göra felanmälan anonymt.

Här kan du som upptäcker ett hål i gata, så kallat potthål, eller annan vägskada felanmäla skadan till kommunen. 

Nybrokommun ansvarar för många gator och vägar, till exempel de flesta gator och vägar i tätorterna och gång- och cykelvägar. Större vägar som 25an och 31an och mindre vägar utanför tätorterna har ofta andra väghållare som Trafikverket eller enskilda väghållare, till exempel en förening eller markägaren.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa