Ansökan sommarpraktik 2020

LÄS MER

SOMMARPRAKTIK I NYBRO KOMMUN

I sommar kan du göra sommarpraktik hos oss i Nybro kommun. Vi erbjuder flera olika områden där du får erfarenheter och praktisk kunskap om arbetslivet.

Vem kan söka sommarpraktik?
Du som är skriven i Nybro kommun, går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, men som ännu inte fyllt 18 år.

När är sommarpraktiken?
Sommarpraktiken är förlagd under två perioder. Den första perioden är vecka 25-27 och den andra perioden är vecka 31-33. Du får endast ha en praktikplats i en av perioderna.

Praktikens längd är 60 timmar fördelat på två eller tre veckor. Arbetstiden blir då 4 eller 6 timmar per dag beroende på om man jobbar två eller tre veckor.

Om praktiken
Exempel på arbetsområden är parkarbete, barnomsorg och omsorg. I din ansökan kommer du kunna ange önskemål om praktikperiod och inom vilket område du vill praktisera. Vi kommer så gott det går att försöka ta hänsyn till dina önskemål och vilken period du önskar men vi kan inte garantera att du får den plats eller period du önskar. Om det blir fler sökanden än praktikplatser kommer platserna att lottas ut.

I år är lönen 78,40 kr per timme, inklusive semesterersättning.

Ansökningsdatum
Vi öppnar upp för ansökan den 1 april på kommunens hemsida. Det går att söka fram till och med 24 april. Vi tar inte emot några ansökningar innan eller efter den perioden.

Områden där det är möjligt att söka praktik är:

 • Vård/Omsorg
  Här praktiserar du på ett äldreboende, gruppboende eller daglig verksamhet med äldre eller funktionsnedsatta. Dina praktikuppgifter kan innebära att hjälpa till vid måltider, promenader, aktiviteter som läsning, spela spel, baka m.m.
 • Barnomsorg
  Här praktiserar du på förskola med barn i åldern 1-5 år eller på fritidshem med barn i åldern 6-9 år. Du är tillsammans med barnen i den lärande leken t.ex. pussla, bygga, rollekar, utevistelser, måltider samt städ och tvätt av material.
 • Bibliotek
  Här praktiserar du på Nybro Bibliotek med inre biblioteksuppgifter såsom gallring, bokuppsättning m.m.
 • Ungdomsservice (tidigare vaktmästeri)
  Här arbetar du med bl.a. att rensa ogräs, renhållning i parker, renhållning på badplatser och på badbryggor, röja bort taggtrådsstängsel, bygga nytt elstängsel, olja och ev. måla läktare, underhåll av ex. utegymmet i Svartbäcksmåla
 • Sport och fritid
  Här arbetar du i t.ex. simhallen med simundervisning, städ, bevakning. För att praktisera i simhallen krävs en god kunskap i simning. Arbete inom föreningar förekommer vilket oftast innebär skötsel av mark och byggnader som tillhör föreningen.
 • Administration
  Här får du utföra administrativa arbetsuppgifter. Det kan handla om sortering i arkiv eller bland bilder. Det kan även innebära sortering av dokument.

Viktigt för dig som vill söka sommarpraktik inom förskola/fritidshem/sommaraktiviteter!

Sedan 2009 gäller för alla som ska praktisera inom områden där man kommer i kontakt med barn, att man måste lämna ett Utdrag ur belastningsregister till arbetsgivaren, i detta fall Nybro kommun.

Utdraget är ett brev från polismyndigheten där de skriver om du varit straffad för något. Fyll i dina personuppgifter och skicka in det till polismyndigheten. Det kan ta två – tre veckor innan svaret skickas hem till dig. Därför är det viktigt att du beställer detta direkt om du sökt ovanstående i första eller andra hand, så du har det klart ifall du får praktikplats.

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

 • Du som är skriven i Nybro kommun
 • Går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet
 • Ännu inte fyllt 18 år.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa