Modersmålsundervisning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elev/barn som talar ett annat språk än svenska i hemmet kan få modersmålsundervisning/stöd i detta språk i grundskolan och gymnasieskolan. Förutsättningen är att en eller båda föräldrarna dagligen talar med sitt barn på detta språk. En annan förutsättning är att det finns minst fem barn/elever i kommunen, som har behov av undervisning/stöd i det aktuella språket och att lämplig lärare finns.

Detta gäller även adoptivbarn som har ett annat modersmål än svenska.

 

Enligt skollagen ska modersmålsundervisning erbjudas under sammanlagt högst 7 läsår. Efter att eleven slutfört 7 år får eleven ett slutbetyg i modersmål.

Modersmålsundervisning erbjuds först från och med årskurs 1.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa