Förening - ansökan ersättning för material

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättning av materialinköp till föreningar i samhällen.

Avsikten är att föreningar ute i samhällena årligen ska kunna ansöka om medel för materialinköp och få ersättning efter likabehandlingsprincipen och efter ett i kommunen beslutat arbetssätt. För att få ersättning krävs att marken där materialet används eller placeras kan anses publik. Hundra procent av de beviljade materialkostnaderna kan komma att ersättas av kommunen. Materialet/ utrustningen får inte inskränka på ingångna skötselavtal på allmän platsmark mellan den lokala föreningen och kommunen.

För kommunen innebär det en engångsutgift per beviljad ansökan utan egna krav på uppföljande arbetsmiljöansvar, driftutförande och driftkostnader. Medlen beviljas och fördelas utifrån beslut av samhällsbyggnadsnämnden (SBN).

 

 

 

Behandling av personuppgifter

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa