Förening - ansökan ersättning för material

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersättning av materialinköp till föreningar i samhällen.

För att få ersättning krävs att marken där materialet används eller placeras kan anses publik. Hundra procent av de beviljade materialkostnaderna ersätts av kommunen. Materialet/ utrustningen får inte inskränka på ingångna skötselavtal på allmän platsmark mellan den lokala föreningen och kommunen. För kommunen innebär det en engångsutgift per beviljad ansökan utan egna krav på uppföljande arbetsmiljöansvar, driftutförande och driftkostnader.

Hur medlen beviljas och fördelas beslutas av förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen enligt delegationsordning.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa