Bygglov - guide och ansökningsblankett

LÄS MER

Bygglovsguiden hittar du allt du behöver veta om bygglov och hur du ska gå till väga

Du kan se tjänsten som en hjälpreda när du ska utföra byggnadsåtgärder. Den innehåller en förklarande uppslagsdel med begrepp och regler. Du guidas också steg-för-steg genom ansökan/anmälan och kan sedan skriva ut dina blanketter.