Sponsring - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Genom sponsring vill Nybro kommun skapa värde för invånarna och bidra till visionen antagen 2017  ”Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro”. All sponsring  ska bidra till att stärka bilden av Nybro kommun och ta utgångspunkt i de förutsättningar som specificeras nedan. 

 

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa