E-Förslag

Skapa uteschackcentrum på torget i Nybro

Status
Utreds ej - för få röster
Röstning avslutad
2022-12-05
Antal röster
23

Beskrivning
Skapa Sydöstra Sveriges Uteschackcentrum På torget i Nybro

Totalt tolv spelplaner med 64 svart/vita rutor.
Varje ruta bör vara antingen 40 el 50 cm.
Varje spelplan med 32 vita respektive - 32 svarta rutor bör mäta minst fyra x fyra meter.
Den totala anläggningen bör uppgå till 50x30 meter = 1 500 kvadratmeter.
Avståndet mellan spelplanerna bör vara minst tre meter.
Avståndet behövs pga att spelarna ska spela partier med klockor som ska placeras på bord.
32 pjäser till varje spel kräver förvaringsutrymmen.
Utrymmen för dessa pjäser bör planeras i en byggnad i anslutning till torget.


Exempel på möjlig användning:


Premiärturneringen: Sommarsolstånds-
utesnabbschacksturnering
bör förläggas till dagen för sommarsolståndet 2023.

Denna turnering är ämnad att bli en årligen återkommande turnering.
Förutom denna traditionella turnering kan även andra turneringar arrangeras.

Tänk er. Fina vår-, sommar- och höstkvällar kryllar torget av entusiastiska schackspelare som spelar uteschack!

Allmänna Arvsfonden kan bli en finansiär. Deras bestämmelser anger dels att en snarlik anläggning inte får finnas inom 20 km avstånd och dels att ungdomar ska vara involverade i projektet.