PCB-sanering - inventering

LÄS MER

Här kan du som fastighetsägare redovisa hur inventeringen för PCB-saneringen har gått till och ange om det finns halter av PCB i byggnaden eller inte.

Mottagare:
Samhällsbyggnad
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro