Avfall - uppläggning för anläggningsändamål

LÄS MER

Här kan du som vill använda material som betong, tegel och schaktmassor från rivningar, till att fylla ut områden eller bygga bullervall och pulkabacke göra din anmälan.

Mottagare:
Samhällsbyggnad
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro