Grävtillstånd i kommunal mark

LÄS MER

Här kan du som ska utföra schaktarbete, där en gata helt eller delvis behöver stängas av, på kommunal mark ansöka om tillstånd.

Mottagare:
Samhällsbyggnad
Dunderbergsgatan 2,
382 80 Nybro