Skolskjuts

LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts för ditt eller dina barn i grundskolan.

Ifylld blankett skickas underskriven till:

Skolskjutssamordnare
Nybro Kommun
Madesjöskolan
382 80 Nybro

 

Behandling av personuppgifter