Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen - Individ- och familjeförvaltningen

LÄS MER

Här söker du boendestöd, bostad med särskild service (funktionsnedsättning) med mera.

Blankett för ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen.
4 kap 1§.

Behandling av personuppgifter