Bygg - planbesked

LÄS MER

Här kan du som har önskemål om att kommunen ska göra en ny, ändra i en befintlig eller upphäva en detaljplan ansöka om eller begära planbesked.

Kontakt:
Samhällsbyggnad
Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro